Skip to Main Content

Digitalization: 28-6-2019 Sheng Kung Hui Tsang Shiu Tim Secondary School Campus Visit

Digitalization

28-6-2019 Sheng Kung Hui Tsang Shiu Tim Secondary School Campus Visit

28-6-2019 Sheng Kung Hui Tsang Shiu Tim Secondary School Campus Visit

   

VTC